ใช้นามแฝงบนโลกอินเทอร์เน็ตว่า Coregame ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอีกด้วย

ปัจจุบันกำลังเรียนวิศวะซอฟต์แวร์ และศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองจนถึงระดับ N2


Programming Skills

 • Programming Language
  • Python
  • C
  • C++
  • Java
 • Web Technology
  • HTML5
  • CSS3
  • Bootstrap
  • Javascript
  • PHP
 • Web Framework
  • CodeIgniter
 • Content Management System (CMS)
  • WordPress
  • Drupal
 • Version Control
  • Github
  • Bitbucket
 • Data Scientist/Statistic
  • R
  • Python
 • Others
  • Lego Mindstorms NXT
  • Arduino