ตอนนี้เว็บไซต์นี้จะเปลี่ยนไปใช้ https ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมมาก (เป็น https ของ Let’s Encrypt)

2559-08-04 14_31_27-Dashboard ‹ Coregame's Blog — WordPress

2559-11-04-10_15_38-ssl-server-test_-coregame-th-com-powered-by-qualys-ssl-labs

ทุกคนสามารถเข้าได้ที่ https://coregame-th.com