ผมเคยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งทำได้บ้างไม่ได้บ้าง อย่างที่เคยเขียนในบล็อกเมื่อปีที่แล้ว

วันที่ 27 มกราคมเป็นวันประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งปีนี้ถือว่าประกาศเร็วกว่าเดิมมั้ง จำได้ว่าปีที่แล้วประกาศประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์

ผมจะเข้าไปเช็คผลสอบ แต่เว็บล่ม เลยตั้งใจว่าจะรอสัก 2-3 วันแล้วค่อยเช็ค วันนี้ลองเข้าไปดูเล่นๆ พบว่าเช็คได้แล้ว ผมลืมรหัสผ่านที่ตั้งไว้ แต่โชคดีที่เคยถ่ายรูปใบสมัครไว้ เลยเข้าไปเช็คได้ และผลสอบก็คือ…

JLPT Result

不合格 สอบตก คะแนนรวมต้องได้มากกว่า 90/180 และพาร์ทย่อยต้องได้มากกว่า 32% โดยประมาณ แต่ผมได้คะแนนต่ำติดดินมาก โดยเฉพาะพาร์ทการอ่าน ได้แค่ 8/60 (ต้องได้ 19 คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่าน)

พาร์ทการอ่าน ส่วนมากจะเอาบทความในหนังสือพิมพ์ ไม่ก็บทความในนิตยสารมาให้อ่าน แล้วถามว่าใจความสำคัญคืออะไร จุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไร แสดงว่าผมยังมีปัญหากับการจับใจความสำคัญ

JLPT Japanese-Language Proficiency Test

ทาง JLPT ประกาศวันสอบแล้ว 3 กรกฎาคมเจอกันใหม่ รอบหน้าต้องผ่านให้ได้